SPONZORI

Sponzorski paket ‘A’ :: Cijena: 20.000 €
 • Reklama u vidu panoa u sali (obezbjeđuje sponzor)
 • Oglasna stranica u Programu
 • Izložbeni prostor (štand) …… 16m2
 • Letak/brošura sponzora u kongresnim torbama (obezbjeđuje sponzor)
 • Blok i olovka sponzora u kongresnoj torbi
 • Besplatno učešće (kotizacija + smještaj) za 8 učesnika
Sponzorski paket ‘B’ :: Cijena: 12.000 €
 • Oglasna stranica u Programu
 • Izložbeni prostor (štand) …… 12m2
 • Letak/brošura sponzora u kongresnim torbama (obezbjeđuje sponzor)
 • Besplatno učešće (kotizacija + smještaj) za 6 učesnika
Sponzorski paket ‘C’ :: Cijena: 10.000 €
 • Oglasna stranica u Programu
 • Izložbeni prostor (štand) …… 8m2
 • Letak/brošura sponzora u kongresnim torbama (obezbjeđuje sponzor)
 • Besplatno učešće (kotizacija + smještaj) za 4 učesnika
Sponzorski paket ‘D’ :: Cijena: 7.500 €
 • Oglasna stranica u Programu
 • Izložbeni prostor (štand) …… 4m2
 • Letak/brošura sponzora u kongresnim torbama (obezbjeđuje sponzor)
 • Besplatno učešće (kotizacija + smještaj) za 3 učesnika
Sponzorski paket ‘F’ :: Cijena: 5.000 €
 • Oglasna stranica u Programu
 • Letak/brošura sponzora u kongresnim torbama (obezbjeđuje sponzor)
 • Besplatno učešće (kotizacija + smještaj) za 2 učesnika

*** Sponzorima (1-4) zahvalnice na otvaranju i zatvaranju Kongresa

Sponzor Koktela svečanog otvaranja

(četvrtak, 11.05.2023.godine) :: Cijena:  4.000 €

 • Reklama u Sali za koktel
 • Ostalo po dogovoru
Sponzor večeri :: Cijena: po dogovoru
 • Večera + zabavni program
Sponzor lunch-pauze: Cijena: 2.000 €
 • Reklama u sali za ručak
 • Ostalo po dogovoru
Sponzor kafe-pauze :: Cijena: 1.500 €
 • Reklama u prostoru za kafe pauzu
 • Ostalo po dogovoru
Izlagački prostor – štand :: Cijena: 80 € / m2
 • Minimum = 6m2
Komercijalno predavanje – mini simpozijum :: Cijena: 1.000 € / 20 min
Oglašavanje u Programu Kongresa
 • Unutrašnje stranice korica :: Cijena: 450 €
 • Unutrašnje stranice :: Cijena: 100 €
 • Manji oglasi :: Cijena: 50 € / po dogovoru
Mogućnost sponzorskog učešća po dogovoru sa organizatorom

Tehnički organizator: PRiSMA – korporativne kominikacije | Serdara Jola Piletića bb, 81000 Podgorica | prisma@t-com.me | +382 20 601 145 / +382 20 601 146 & +382 69 327 300

CRN