ORGANIZACIONI ODBOR

Organizacioni odbor Trećeg kongresa farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem:

Predsjednica: MILICA POPIVODA
Generalni sekretar: Biljana Savović

Članovi:

  • Milanka Žugić
  • Snežana Stanković
  • Slavica Vučurović
  • Radojka Perišić
  • Nataša Burzanović
  • Branislava Raičević
  • Sonja Bulajić
  • Ana Popović
CRN