NAUČNI ODBOR

Naučni odbor Četvrtog kongresa farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem:

Predsjednica: doc. dr sc. Tanja Vojinović

Članovi:

  • Anthony R Cox
  • Branislava Miljković
  • Dragan Laušević
  • Viola Macolić Šarinić
  • Arijana Meštrović
  • Zorica Potpara
  • Sonja Bulajić
  • Maja Stanković
  • Katarina Milošević –Kostadinović
CRN