NAUČNI ODBOR

Naučni odbor Četvrtog kongresa farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem:

Predsjednica: doc. dr sc. Tanja Vojinović

Članovi:

  • Zorica Potpara
  • Arijana Meštrović
  • Katarina Milošević Kostadinović
  • Sonja Bulajić
  • Maja Stanković
  • Anthony Cox, sa Birmingenskog univerziteta
CRN