POČASNI ODBOR

Počasni odbor Četvrtog kongresa farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem:

CRN