7.  5.  2019.

Veličina postera je 0,70 m x 1 m (tip vertikalno).

Postavka  postera je  u kongresnom prostoru u petak, 10. 5. 2019.  od 08:00 do 09:00 časova.

Mole se studenti UCG studijskog programa Farmacija Medicinskog fakulteta da budu pored postera u terminu od 14:00 – 15: 30 časova kada će Komisija obići postere.

20.  4.  2019.

Dostupan je .pdf fajl za preuzimanje finalnog PROGRAMA kongresa:

28.  2.  2019.

Organizacioni odbor Trećeg kongresa farmaceuta Crne Gore, dana 28.  2. 2019. godine, donio je ODLUKU o produženju termina za:

  • Prijem sažetaka najkasnije do 10. 3. 2019. godine.

8.  2.  2019.

Organizacioni odbor Trećeg kongresa farmaceuta Crne Gore, dana 8.  2. 2019. godine, donio je ODLUKU o produženju termina za:

  • Prijem sažetaka najkasnije do 1. 3. 2019. godine.

13. 11. 2018.

Poštovane koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na III Kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, koji će se održati od 9-12. maja 2019. godine u kongresnom centru ‘Montenegro Stars’ u Bečićima, Budva. Kongres se održava u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore – Studijskog programa Farmacija i Farmaceutske komore Crne Gore.

Moto kongresa je: NOVI HORIZONTI U FARMACIJI – IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

Naučnim i stručnim programom kongresa ćemo nastojati da obuhvatimo zanimljiva predavanja istaknutih stručnjaka i brojne posterske prezentacije, a sa ciljem prikaza najnovijih rezultata istraživanja u području farmaceutske nauke i prakse.

Vašim učešćem ćete doprinijeti našoj težnji za razvojem farmaceutske djelatnosti u Crnog Gori, kao i stručnoj implementaciji i podsticanju stručne i naučne saradnje u regionu i šire.

Pozivamo vas da uzmete aktivno učešće, dostavite svoje radove i podijelite naučna i stručna iskustva iz prakse.

Aktuelnosti vezane za kongres i više informacija možete naći na internet stranici www.kongres2019.me

Pored naučnog programa potrudićemo se da budemo dobri domaćini i pokažemo vam dio ljepote našeg Primorja, kako bi vam ovaj Kongres ostao u najljepšem sjećanju.

Želimo vam dobrodošlicu!

Predsjednik Naučnog odbora, Doc. dr Zorica Potpara

2. 10. 2018.

Uvažene kolege i koleginice,

Sada već postaje tradicija, da zajedno sa vama pokušamo da ponovimo uspjeh prethodna dva Kongresa i ovim putem vam najavljujemo III Kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem u organizaciji Farmaceutske komore Crne Gore i Medicinskog fakulteta – Studijski program Farmacija u Podgorici, a u saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.

Kongres će se održati u kongresnom centru ‘Montenegro Stars’ hotel group, u Bečićima , Budva, u periodu od 9-12. maja 2019. godine uz prisustvo brojnih stranih i domaćih renomiranih predavača.

Pred nama je izazov kako izaći u susret šansama i riješiti problem u farmaceutskoj profesiji, kao što je i naziv našeg Kongresa: ‘Novi horizonti u farmaciji – izazovi i mogućnosti’.

Sve informacije vezane za organizaciju Kongresa možete naći na našoj web adresi www.kongres2019.me (sponzorski paketi, prijava učesnika, uputstva o sažecima za radove, uplati za kotizacije i ostale detalje oko rezervacije smještaja u ‘Montenegro Stars’ hotel group kao i za ponude u drugim hotelima u Bečićima) uz obraćanje i ovoga puta našem tehničkom organizatoru:

‘PRiSMA – korporativne komunikacije’, ul. Serdara Jola Piletića bb, 81000 Podgorica, na e-mail: prisma@t-com.me ili tel: +382/0/20 601 145, +382/0/20 601 146, gsm: +382/0/69/ 327 300

Radujemo se zajedničkom radu i druženju!

S poštovanjem,

Predsjednica Organizacionog odbora, Milica Popivoda, dipl.ph.

Predsjednica Farmaceutske komore Crne Gore, Milanka Žugić, mr ph

Važni datumi

Prijem sažetaka najkasnije do 10. 3. 2019.

Povoljnosti za Rane kotizacije najkasnije do 15. 3. 2019.

Obavještenje o prihvatanju radova biće poslato do 1. 4. 2019.

III Kongres farmaceuta Crne Gore održaće se u kongresnom centru ‘Montenegro Stars’ u Bečićima, 9-12. maja 2019. godine.