REGISTRACIJA I SMJEŠTAJ

Rane kotizacije se odnose na avansne uplate izvršene do 15.03.2023. prije početka Kongresa u iznosu od 270 eura.

Kasna kotizacija je 350 eura.

Dnevna kotizacija je 120 eura, koja podrazumijeva pravo učešća na predavanjima, dobijanje identifikacione kartice i sertifikata.

Puna (rana i kasna) kotizacija podrazumijeva:

  • učešće na predavanjima,
  • kafe pauze,
  • dobijanje sertifikata,
  • cjelokupni kotizacioni materijal (konferencijske torbe sa štampom, identifikacione kartice, privjeske sa štampom i sa Abstract book-om),
  • koktel otvaranja i
  • prisustvo planiranim društvenim aktivnostima.

Mogućnosti popusta na određeni broj kotizacija i to:

  • 60-80 ljudi 10 %,
  • 80-100 ljudi 15 %
  • 0d 100 do 120 20 % i
  • preko 120 ljudi 25 %.

Tehnički organizator: PRiSMA – korporativne kominikacije | Serdara Jola Piletića bb, 81000 Podgorica | prisma@t-com.me | +382 20 601 145 / +382 20 601 146 & +382 69 327 300

CRN