ORGANIZACIONI ODBOR

Organizacioni odbor Četvrtog kongresa farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem:

Predsjednica: JOVANA POPOVIĆ
Generalni sekretar: Biljana Jablan

Članovi:

  • Slađana Ćorić
  • Milanka Žugić
  • Snežana Stanković
  • Radojka Perišić
  • Branislava Raičević
  • dr Tea Dakić
  • Lazar Komnenić
CRN