1. Sponzorski paket ‘A’ :: Cijena: 20.000 € 

 • Reklama u vidu panoa u sali (obezbjeđuje sponzor)
 • Oglasna stranica u Programu
 • Izložbeni prostor (štand) 16 m2
 • Letak / brošura sponzora u kongresnim torbama (obezbjeđuje sponzor)
 • Blok i olovka sponzora u kongresnoj torbi
 • Besplatno učešće (kotizacija + smještaj) za 8 učesnika

2. Sponzorski paket ‘B’ :: Cijena: 12.000 €

 • Oglasna stranica u Programu
 • Izložbeni prostor (štand) 12 m2
 • Letak / brošura sponzora u kongresnim torbama (obezbjeđuje sponzor)
 • Besplatno učešće (kotizacija + smještaj) za 6 učesnika

3. Sponzorski paket ‘C’ :: Cijena: 10.000 €

 • Oglasna stranica u Programu
 • Izložbeni prostor (štand) 8 m2
 • Letak / brošura sponzora u kongresnim torbama (obezbjeđuje sponzor)
 • Besplatno učešće (kotizacija + smještaj) za 4 učesnika

4. Sponzorski paket ‘D’ :: Cijena: 7.500 €

 • Oglasna stranica u Programu
 • Izložbeni prostor (štand) 4 m2
 • Letak / brošura sponzora u kongresnim torbama (obezbjeđuje sponzor)
 • Besplatno učešće (kotizacija + smještaj) za 3 učesnika

5. Sponzorski paket ‘F’ :: Cijena: 5.000 €

 • Oglasna stranica u Programu
 • Letak / brošura sponzora u kongresnim torbama (obezbjeđuje sponzor)
 • Besplatno učešće (kotizacija + smještaj) za 2 učesnika
 • *** Sponzorima (1-4) zahvalnice na otvaranju i zatvaranju Kongresa

6. Sponzor Koktela svečanog otvaranja (četvrtak, 09.05.2019.) :: Cijena: 4.000 €

 • Reklama u Sali za koktel
 • Ostalo po dogovoru

7. Sponzor večeri :: Cijena: po dogovoru

 • Večera + zabavni program

8. Sponzor lunch-pauze :: Cijena: 2.000 €

 • Reklama u sali za rucak
 • Ostalo po dogovoru

9. Sponzor kafe-pauze :: Cijena: 1.500 €

 • Reklama u prostoru za kafe pauzu
 • Ostalo po dogovoru

10. Izlagački prostor – štand :: Cijena: 80 € / m2

 • Minimum = 6 m2

11. Komercijalno predavanje – mini simpozijum :: Cijena: 1.000 € / 20 min

12. Oglašavanje u Programu Kongresa

 • Unutrašnje stranice korica – cijena: 450 €
 • Unutrašnje stranice – cijena: 100 €
 • Manji oglasi – cijena: 50 € / po dogovoru

13. Mogućnost sponzorskog učešća po dogovoru sa organizatorom

ONLINE PRIJAVA ZA SPONZORSTVO I REKLAMU

Popunjena online prijava biće dostavljena Agenciji ‘PRiSMA – korporativne komunikacije’

  NAČIN UČEŠĆA

  Sponzorski paketi:

  ABCD

  Sponzori:

  Sponzor večeriLunch-pauzeKafe-pauze

  Dodatno:

  ŠtandKomercijalno predavanjeOglas

  NAČIN PLAĆANJA

  GOTOVINSKINA RAČUN

  Za ispostavljanje predračuna neophodno je navesti sljedeće podatke:

  DATUM PODNOŠENJA PRIJAVE

  CRN