TEME KONGRESA

  • UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
  • OBEZBJEĐENJE KVALITETA FARMACEUTSKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
  • NOVA OTKRIĆA I PRISTUPI U FARMACEUTSKIM I BIOMEDICINSKIM NAUKAMA

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

Uputstvo za pisanje sažetaka možete ovdje preuzeti:

Slanje sažetaka

  • Sažetak treba poslati kao prilog (attachment) na sledeću e-mail adresu: radovi@kongres2023.me

Naslov (e-mail): SAŽETAK – ČETVRTI KONGRES FARMACEUTA CRNE GORE

Prijem sažetaka

  • Rok za prijem sažetaka je 15.12.2022.
  • Obavještenje o prihvatanju radova biće poslato do 26.12.2022.

Prezentacija radova

  • Dimenzije postera: 0,7 m x 1 m

Napomena: Naučni odbor zadržava pravo da odabere koji rad će se prezentovati usmenim putem, a koji putem poster prezentacije.

CRN