Novi horizonti u farmaciji – Izazovi i mogućnosti

13.11.2018
Last news

Poštovane koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na III Kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, koji će se održati od 9-12. maja 2019. godine u kongresnom centru ‘Montenegro Stars’ u Bečićima, Budva. Kongres se održava u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore – Studijskog programa Farmacija i Farmaceutske komore Crne Gore.

Moto kongresa je: NOVI HORIZONTI U FARMACIJI – IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

Naučnim i stručnim programom kongresa ćemo nastojati da obuhvatimo zanimljiva predavanja istaknutih stručnjaka i brojne posterske prezentacije, a sa ciljem prikaza najnovijih rezultata istraživanja u području farmaceutske nauke i prakse.

Vašim učešćem ćete doprinijeti našoj težnji za razvojem farmaceutske djelatnosti u Crnog Gori, kao i stručnoj implementaciji i podsticanju stručne i naučne saradnje u regionu i šire.

Pozivamo vas da uzmete aktivno učešće, dostavite svoje radove i podijelite naučna i stručna iskustva iz prakse.

Aktuelnosti vezane za kongres i više informacija možete naći na internet stranici www.kongres2019.me

Pored naučnog programa potrudićemo se da budemo dobri domaćini i pokažemo vam dio ljepote našeg Primorja, kako bi vam ovaj Kongres ostao u najljepšem sjećanju.

Želimo vam dobrodošlicu!

Predsjednik Naučnog odbora, Doc. dr Zorica Potpara

CRN