III Kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem

02.10.2018
Last news

Uvažene kolege i koleginice,

Sada već postaje tradicija, da zajedno sa vama pokušamo da ponovimo uspjeh prethodna dva Kongresa i ovim putem vam najavljujemo III Kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem u organizaciji Farmaceutske komore Crne Gore i Medicinskog fakulteta – Studijski program Farmacija u Podgorici, a u saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.

Kongres će se održati u kongresnom centru ‘Montenegro Stars’ hotel group, u Bečićima , Budva, u periodu od 9-12. maja 2019. godine uz prisustvo brojnih stranih i domaćih renomiranih predavača.

Pred nama je izazov kako izaći u susret šansama i riješiti problem u farmaceutskoj profesiji, kao što je i naziv našeg Kongresa: ‘Novi horizonti u farmaciji – izazovi i mogućnosti’.

Sve informacije vezane za organizaciju Kongresa možete naći na našoj web adresi www.kongres2019.me (sponzorski paketi, prijava učesnika, uputstva o sažecima za radove, uplati za kotizacije i ostale detalje oko rezervacije smještaja u ‘Montenegro Stars’ hotel group kao i za ponude u drugim hotelima u Bečićima) uz obraćanje i ovoga puta našem tehničkom organizatoru:

‘PRiSMA – korporativne komunikacije’, ul. Serdara Jola Piletića bb, 81000 Podgorica, na e-mail: prisma@t-com.me ili tel: +382/0/20 601 145, +382/0/20 601 146, gsm: +382/0/69/ 327 300

Radujemo se zajedničkom radu i druženju!

S poštovanjem,

Predsjednica Organizacionog odbora, Milica Popivoda, dipl.ph.

Predsjednica Farmaceutske komore Crne Gore, Milanka Žugić, mr ph

CRN