President: ZORICA POTPARA

Members:

 • Dragica Bojović
 • Vera Dabanović
 • Katarina Milošević Kostadinović
 • Snežana Pantović
 • Maja Stanković
 • Tanja Vojinović  
 • Tea Dakić  
 • Jovana Krivokapić
 • Svetlana Ibrić     
 • Nina Dragićević
 • Slobodan Janković 
 • Zahida Binakaj
 • Luc Besancon
 • Erem Bilensoy
CRN