Application form

Za prijavu, molimo Vas da kontaktirate tehničkog organizatora:

Serdara Jola Piletića bb, 81000 Podgorica

prisma@t-com.me

Kontakt e-mail

+382 20 601 145

Kontakt telefon 1

+382 20 601 146

Kontakt telefon 2

+382 69 327 300

Kontakt telefon 3

ENG