Honorary Committee

Počasni odbor Trećeg kongresa farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem:

  • Kenan Hrapović – Ministar zdravlja Crne Gore
  • Danilo Nikolić – rektor Univerziteta Crne Gore
  • Damir Šehović – Ministar prosvjete Crne Gore
  • Radoman Dragaš – direktor Z.U. Apoteke Crne Gore Montefarm
  • Milorad Drljević – direktor Agencije za ljekove Crne Gore
  • Sead Čirgić – direktor Fonda za zdravstveno osiguranje  Crne Gore
  • Miodrag Radunović – dekan Medicinskog  fakulteta
  • Boban Mugoša – direktor Insituta za javno zdravlje Crne Gore
  • Jevto Eraković – direktor Kliničkog centra Crne Gore
  • Sanja Damjanović – Ministar nauke Crne Gore
ENG